Detta kan vi hjälpa dig med!

Hus och Lägenhet

 • Belysning (vanlig + led)
 • Data & telenätverk & Wifi & Fiber
 • Elcentral
 • Golvvärme
 • Jordfelsbrytare
 • Larm
 • Trädgårdsbelysning
 • Video/kamera övervakning

Badrum

 • Handdukstorkar
 • Golvvärme med lättskötta termostater
 • Imfri väggspegel pga förmonterad värmefolie
 • Led- eller halogenspottar med speciell puckdimmer som mjukstartar/stoppar
 • Speciella audiosystem för badrumsmiljö
 • Ventilationsfläktar (fuktstyrda)
 • Vägguttag och ledbelysning

Kontor

 • Belysning (vanlig + led)
 • Data & telenätverk & Wifi & Fiber
 • Databackup, ups, batteribyte
 • Elcentral
 • Eljalusier
 • Fönsterbänkskanal för vägguttag
 • Larm
 • Passagesystem
 • Mobiltelefon Förstärkning
 • Video/kamera övervakning

Indrustri och Lager

 • Belysning
 • Elportar
 • Fjärrstyrd belysning
 • Kraftuttag
 • Mobiltelefon Förstärkning
 • Data & telenätverk & Wifi & Fiber
 • Luftpumpar
 • Video/kamera övervakning

Butiker

 • Audio & utropssystem
 • Energisnåla belysningssystem
 • Passagesystem
 • Video/kamera övervakning

Kyrkor

 • Audiosystem
 • Belysning
 • Data & telenät
 • Ljudslingor
 • Passagesystem

Hyreshus

 • Armaturer (okrossbara)
 • Lågenergibelysning (tidsstyrd)
 • Passagesystem
 • Porttelefon